Customer Feedback Form – Regular Field Support (ग्राहक प्रतिक्रिया फोरम – फ़िइल्द सपोर्ट)

    Please provide feedback and rate your experience with us
    कृपया फ़िइल्द सपोर्टको प्रतिक्रिया र Rating दिनुहोस

    Customer ID:    0

    1. I had difficulty in getting connected to phone support (मलाई सपोर्टमा फोन कुराकानी गर्न धेरै प्रयास गर्नु पर्यो)2. I had to wait a long time to get response and schedule for my support (सपोर्टबाट कल फिर्ता पाउन र team को आउने सूचना पाउन धेरै समय लाग्यो)3. I was not pre-informed about support visit date and time (मैले team आउने समय तालिका SMS मार्फत पाइन)4. Support visited on a different date/time from what I was informed (मैले पाएको समय तालिका संग नमिल्दो मिति/समयमा team मेरो स्थानमा आइपुग्यो)5. My issues are still the same after field support visit (फील्ड सपोर्ट पछि पनि मेरो समस्या उस्तै छ )6. My issues have gotten worse after field support visit (फील्ड सपोर्ट पछि मेरो समस्या अझ बिग्रिएको छ )7. Support agents were not professional and friendly (आएका सपोर्ट team ले तत्पर र सरल व्यवहार देखाएनन् )8. It was difficult to understand the issue and explanation given by support agent (आएका सपोर्ट team ले मेरो समस्याको कारण र समाधान बारे राम्ररी बुझाएनन्)