प्रसारण शुल्कबारे भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बारे

 

सूचना

नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सूचना तथा प्रसारण विभाग

 

विषय : प्रसारण शुल्कबारे भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बारे |